Kính hiển vi phóng đại cao 100x-1200x cho học sinh sinh viên

640.000

Kính hiển vi phóng đại cao 100x-1200x cho học sinh sinh viên

640.000

Danh mục: