Kính hiển vi điện tử DM9 độ phóng đại cao 1200x – Digital Microscopes

2.980.000

Kính hiển vi điện tử DM9 độ phóng đại cao 1200x – Digital Microscopes

2.980.000

Danh mục: