Kính hiển vi chất lượng cao Photon 40x-640x dành cho phòng thí nghiệm, trại thủy sinh, trường học

1.650.000

Kính hiển vi chất lượng cao Photon 40x-640x dành cho phòng thí nghiệm, trại thủy sinh, trường học

1.650.000

Danh mục: